Klachtenprocedure

Artikel 1 Begrippen en scope

Deze regeling hanteert de volgende definities:

 • Onze organisatie: Born Secure B.V.
 • Klager: U, iedereen wiens belang betrokken is bij wat we doen.
 • Gedraging: Iets wat we hebben gedaan of nagelaten.
 • Beklaagde: Wij, als organisatie, waar u een klacht tegen heeft ingediend.
 • Klacht: Een schriftelijke klacht tegen wat we hebben gedaan.

Artikel 2 Toepassingsgebied

Deze regeling gaat over de behandeling van klachten over wat we bij Born Secure B.V. doen.

Artikel 3 Indienen van een klacht

Als u een klacht heeft of iemand namens u, stuur dan een klacht naar onze directeur.

Uw klacht moet ondertekend zijn en de volgende gegevens bevatten:

 • Uw volledige naam en contactgegevens
 • Datum en plaats van de gebeurtenis
 • Een beschrijving van wat er is gebeurd
 • Waarom u bezwaar heeft

Als uw klacht niet voldoet aan deze vereisten, zullen we u vragen dit binnen twee weken te corrigeren. Anders kunnen we uw klacht niet behandelen.

U kunt uw klacht opsturen:

 • Per post (aangetekend) naar: Born Secure B.V. t.a.v. Directeur, Radioweg 6 1324 KW, 5526 ND Almere
 • Per e-mail (met ontvangst- en leesbevestiging) naar: info@bornsecure.nl 

Artikel 4 Tijdslimiet voor indiening

U heeft 10 werkdagen om uw klacht in te dienen, te tellen vanaf de datum van het incident.

Artikel 5 Geen kosten

Het indienen en behandelen van uw klacht is kosteloos.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht krijgt u van ons een ontvangstbevestiging.

Artikel 7 Melding aan autoriteit

Binnen twee weken na ontvangst sturen we een kopie van uw klacht naar de Directie Bestuurszaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Artikel 8 Persoonlijke behandeling

Onze directeur zal uw klacht onderzoeken en kan u uitnodigen voor een gesprek. Indien nodig, kan de directeur ook anderen raadplegen.

Artikel 9 Schriftelijke afhandeling

Als u niet persoonlijk gehoord wilt worden, zal uw klacht schriftelijk behandeld worden. Klachten die niet voldoen aan de eisen in artikel 3 worden niet in behandeling genomen.

Artikel 10 Beslissing

Onze directeur beslist binnen vier weken na ontvangst van uw klacht over de verdere stappen. De beslissing wordt u schriftelijk meegedeeld via briefpost of e-mail. Een kopie van uw klacht en de beslissing worden opgeslagen in onze administratie.

Scroll naar boven
Chat openen
Hulp nodig?
Beste, hoe kan ik je van dienst zijn?